Het zwaar beschadigde 16e eeuws register

16e eeuw Eersels armenboek in depot RHCe

Op 8 januari 2014 kreeg het RHCe een oud register van de parochie te Eersel om in haar depot op te nemen. Het betreft een 16e eeuws register van wat vroeger de Tafel van de H. Geest werd genoemd. Dat was een heel vroege vorm van armenzorg die vanuit de kerk geregeld werd.

De H. Geestmeesters (armenmeesters) verstrekten eten, schoeisel en kleding aan mensen in de parochie die te arm waren om die zelf te kopen. Ze hielden daar nauwgezet een boekhouding van bij, die in sommige gevallen door de tijd heen is bewaard.De betreffende uitgave

Natuurlijk had de Tafel van de H. Geest geld nodig om die uitgaven te kunnen betalen. Dat geld kregen ze soms in de vorm van een schenking, maar veel vaker werden er goederen aan de Tafel van de H. Geest geschonken zodat die geëxploiteerd konden worden of werden de opbrengsten van goederen aan de Tafel toegekend.
Juist deze informatie staat in het oude register. De Heemkundige Studiekring “De acht zaligheden” heeft in haar tijdschrift De Rosdoek een speciale editie gewijd juist aan dit register. Met grote toewijding is het hele register getranscribeerd. Het is namelijk geschreven in een oud, 16e eeuws handschrift dat zonder forse oefening voor de “gewone” mensen niet te lezen is. 
Door die transcriptie kan iedereen kennis nemen van de belangwekkende inhoud van dit oude register. Het register dateert dan wel uit de 16e eeuw, de informatie gaat echter zelfs terug tot in de 14e eeuw (!!) en daarmee is het dus een enorm waardevolle bron voor de oudere geschiedenis van Eersel.
De Heemkundige studiekring was echter (gelukkig) van mening dat bewaring op de parochie een groot gevaar inhield (verval door vocht, stof etc.) en heeft in samenwerking met pastoor en kerkbestuur contact opgenomen met het RHCe. Het RHCe beschikt over geklimatiseerde depots (temperatuur en luchtvochtigheid) en gekwalificeerd personeel om borg te staan voor langdurige bewaring van dit unieke register.
Iedereen die geïnteresseerd is in de inhoud van dit register kan terecht op de website van de Heemkundigestudiekring, waar naast de tekst ook de scans van alle pagina’s in uitstekende kwaliteit te zien zijn.

 

Een pagina uit het register, met de transcriptie.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Het E3-strand in 1965. Foto Jos Pé.
Wapen Eersel
images/hourglass.png

ZOEKEN...